Logo

Parkszabályzat - 2011-06-09 23:59:59

Parkszabályzat

A Millenáris parkszabályzata

FŰRE LÉPNI SZABAD!
A PARK a TIÉD is! SEGÍTS, hogy holnap is ilyen legyen!

 

 

• A parkot a területén elhelyezkedő kulturális intézmény üzemelteti.
• A park területén az tartózkodhat, aki elfogadja a park szabályzatát és tudomásul veszi, hogy annak betartását a biztonsági szolgálat ellenőrzi és számon kérheti.
• A területen elektronikus térfigyelő rendszer üzemel, a rendet biztonsági őrök felügyelik.
• Nyitvatartási idő: 6.00 órától 23.00 óráig. A nyitva tartás rendezvények idején ettől eltérhet.
• A parkba alkoholt behozni tilos, szeszes italt vásárolni és fogyasztani csak a park vendéglátó egységeiben engedélyezett.
• A területre gépjárművel behajtani, árut szállítani és parkolni kizárólag engedéllyel lehet. 
• A park területén kerékpározni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, rollerezni, illetve mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos!
• A kerékpártárolókban elhelyezett kerékpárokért és egyéb eszközökért, valamint a területre behozott és ott elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
• Tűzveszélyes tevékenységet végezni kizárólag engedéllyel lehet!
• Kutyát és egyéb állatot a parkba behozni tilos!
• A területen 10 órától 23 óráig nyilvános WC működik. 
• A tó vizébe lépni, abban fürdeni, játszani vagy bármilyen egyéb tevékenységet folytatni veszélyes és tilos! A halakat csak a haletető automatából vásárolt eledellel szabad etetni.
• A befagyott tó jegére lépni veszélyes és tilos!
• A falakra, a kiállítási tárgyakra és az egyéb felületekre firkálni, vagy azokat bármilyen módon rongálni vagy szennyezni tilos!
• A park területén kereskedelmi és magán céllal fotózni, felvételeket készíteni csak az üzemeltető hozzájárulásával lehet.
• KÉRJÜK, SEGÍTS A PARK TISZTÁN TARTÁSÁBAN! Ne szemetelj! A hulladékot a parkban elhelyezett szemetesekbe dobd, amelyeket rendszeresen ürítenek.

KÉRJÜK, ÚGY HAGYD EL A PARKOT, AHOGYAN TALÁLNI SZERETNÉD, HA VISSZAJÖSSZ! 
KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTESZ ABBAN, HOGY A PARKOT MÁSOK IS ÉLVEZHESSÉK! ÉREZD JÓL MAGAD!

A Millenáris

Parkszabályzat - 2011-06-09 23:59:59 

 

 

 

 

 

 

Millenáris Nonprofit Kft. főbb adatai

Célunk, hogy a Millenáris továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – tudományos és kulturális központot hozzon létre.
 

 


Célja, hogy szervezeti kereteket biztosítson a kortárs tudományos és művészeti értékeket bemutató kiállításoknak és rendezvényeknek és azokat a széles nagyközönséggel megismertető nemzeti-kulturális rendezvényközpont üzemeltetése.

Találkozási, oktatási és szabadidős helyszínként szolgáljon a családok, különböző korosztályok és társadalmi rétegek számára, s kialakított program- és szolgáltatáskínálata révén vonzó mindazoknak, akik tartalmas kikapcsolódásra, kulturális élményekre, új ismeretekre vágynak.


A Társaság főbb adatai  
   
A Társaság neve alapításkor Millenáris Programiroda Kulturális Közhasznú Társaság
A Társaság neve jelenleg Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság
 

Székhelye alapításkor

 

1024 Budapest, Lövőház u. 39.

 

Székhelye jelenleg

 

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20

 

Cégjegyzékszáma

 

01-09-895196

 

Adószáma

 

20644633-2-41

 

Társasági szerződés kelte

 

2000. január 14.

 

Társasági szerződés utolsó módosításának kelte

 

2013. október 18.

 

A Társaság tulajdonosa

 

Magyar Állam

 

A Társaság Alapítói jogkör gyakorlója

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

Bankszámlaszáma

 

Magyar Államkincstár

10032000-00287182-00000017

10032000-00287182-00000024

A Társaság tartama

határozatlan idő
 

A Társaság jogi formája

nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 

A Társaság ügyvezetője

 

Incze Zsolt

 

 

Parkszabályzat - 2011-06-09 23:59:59

 

Tájékoztató a Millenáris Nonprofit Kft. vezetőinek javadalmazásáról

 

 

 

A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Millenáris Nonprofit Kft.) tulajdonosa a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg. 01-10-045784) gyakorolja.

 

A Millenáris Nonprofit Kft. a „Közhasznú szervezetekről” szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. fejezet 4. §-ának megfelelőn az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet végez. A Millenáris Nonprofit Kft. tevékenységét nonprofit jelleggel végzi.

 

A Millenáris Nonprofit Kft. ügyvezetését az ügyvezető igazgató látja el, a Társaság tevékenységét felügyelő bizottság ellenőrzi. 

A Millenáris Nonprofit Kft-nél kollektív szerződés nincs. Társaságunk munkavállalóinak alkalmazására a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a Társaság vezető állású munkavállalójára (ügyvezető igazgató) és a felügyelőbizottsági tagokra kiterjed az MNV Zrt. javadalmazási irányelveihez igazodó, és a tulajdonos által elfogadott Javadalmazási Szabályzat. 

Az átláthatóság biztosítása és az információk pontossága érdekében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján az alábbiakban közzétesszük Társaságunk Javadalmazási Szabályzatát, valamint a vezető állású munkavállaló javadalmazására vonatkozó adatokat. 

 

Budapest, 2014. február 09. 


Millenáris Nonprofit Kft.

Letölthetö dokumentumok:

Javadalmazási szabályzat

Vezető állású munkavállalók

Parkszabályzat - 2011-06-09 23:59:59

 

 

 

Üvegzseb

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

A Millenáris nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31.§ pontja szerinti közzétételi kötelezettségének is jelen pontban tesz eleget.
E törvényi kötelezettségnek eleget téve a Millenáris Nonprofit Kft. a mellékelt tájékoztatást nyújtja:

Üvegzseb, 2008.

Közbeszerzési terv 2009
Üvegzseb, 2009  
Közbeszerzési terv, 2010
Karbantartás Megbízási Szerződés, 2009
Hostess Megbízási Szerződés, 2009-2011
Digitális Átállás Kiállítás tervezés Vállalkozási Szerződés, 2009
Digitális Átállás Kiállítás kivitelezés Vállalkozási Szerződés, 2009

Kozhasznu_jelentes_2010_ev.pdf

Uvegzseb_2010.pdf

Uvegzseb_2011.pdf

vagyonvedelem_TOM_Controll_2011_Zrt_megbizasi_szerzodes.pdf

kozbeszerzesi_terv_2011.pdf

Biztosítás - UNIQA Zrt. 2010.pdf
Hostess Get Work Zrt. 2009 - 2011.pdf
Informatikai feladatok - Citynform Zrt. 2011 - 2012.pdf
Karbantartás - Hunép Unisol Zrt. 2010.pdf
Karbantartás - Hunép Unisol Zrt. 2008 - 2010.pdf
Kertészet Tolner Bt. 2011 - 2012.pdf
Médiatervezés Média Insight Kft. 2009 - 2010.pdf
Őrzés - védelem T.O.M. Controll Zrt. 2011 - 2012.pdf
Őrzés - védelem T.O.M. Controll Zrt. 2008 - 2010.pdf
Rendezvények mozgóképes rögzítése - Metropolis Kft. 2009 - 2011.pdf
Takarítás - Jánosik és Társai Kft. 2009 - 2011.pdf
Villamosenergia-MVM_Partner_Zrt._2011-2012.pdf
Biztosatas-Groupama_Zrt_2010-2011.pdf

Uvegzseb2011.pdf

Csodák Palotája szerződés.pdf
IMG Médiatervezés.pdf

2012  éves statisztikai összegezés -Millenáris Nonprofit Kft.
Eredménykimutatás 2012

Kiegészítő melléklet 2012

Közhasznúsági jelentés 2012

Mérleg 2012 

Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések 2013-2014Eredménykimutatás 2011 [ pdf ]
Kiegészítő melléklet 2011 [ pdf ]
Könyvvizsgálói jelentés 2011 [ pdf ]
Közhasznúsági jelentés 2011 [ pdf ]
Mérleg 2011 [ pdf ]